Sebeobrana

TJ Sokol Křemže - Seboobrana

TRÉNINK

Každý pátek od 17:15 do 18:15 hod. v tělocvičně ZŠ Křemže.

Cvičíme ve sportovním oblečení a naboso, pouze po nemoci v čistých teniskách vhodných do tělocvičny.
Pro členy zajišťujeme průkazky, výkonnostní kartičky, naše loga na trička, kimona a barevné pásky dle dosažených výkonnostních stupňů.
Veškeré další naše vybavení např. rukavice, helmy, chrániče jsou majetkem oddílu a jsou dle potřeby během tréninku zapůjčovány.


V rámci tréninků probíhá i nábor nových členů. Přijďte se podívat a klidně si i zdarma vyzkoušet trénink, abyste zjistili, zda vás bude naše cvičení bavit.

HISTORIE

Oddíl byl založen v září roku 1993.
Zajímavostí je, že nevznikl přímo jen iniciativou dospělých, ale byly to děti, které když se dozvěděly, že něco takového začne cvičit v tělocvičně ZŠ v Křemži pár nadšenců, neváhaly a přišly v takovém počtu, že se nedalo je odmítnout. Tréninky byly rozděleny zvlášť pro děti a pro dospělé.
Několik let se cvičilo hlavně Taekwondo a občas se zkoušelo něco jiného, co se zdálo být něčím zajímavé, přínosné. Na trenérské činnosti se tenkrát podíleli:
Václav Janeš, Martin Jiřík, Jiří Petroušek, Martin Sviták, Pavel Vítek.

SOUČASNOST

Oddíl není zaměřený na konkrétní bojový styl, ale má vypracovanou vlastní metodiku výuky, která vychází z principů a postupů společných pro většinu bojových umění a moderních systémů sebeobrany, které se neustále vyvíjejí. Jedná se zejména o boj a sebeobranu beze zbraně ve všech vzdálenostech včetně boje na zemi a se zbraněmi (hůl, nůž, pistole, improvizované zbraně apod.).
V současné době trénujeme hlavně děti a mládež, kterých pravidelně chodí 20-25. Výuka je vedena formou hry a postupně přicházejí na řadu různá cvičení, která přirozeným způsobem vedou k získání potřebných dovedností (pohyblivost, rychlost, koordinace pohybů, načasování, síla aj.).
Zároveň se každý cvičenec učí dodržovat řád chování a disciplíny jak v tělocvičně, tak mimo ni.
Pravidelně probíhají zkoušky na výkonnostní a technické stupně. Průběžně jsou žáci testováni ve speciálních disciplínách a výsledky se zapisují do osobních kartiček.
Jednou za rok proběhne soutěžní Olympiáda.

CÍLE

Hlavní cíl naší činnosti je ten, aby kdo má zájem, získal takové dovednosti a znalosti, aby se naučil bránit v civilním světě a to s ohledem na své možnosti.
Je pravdou, že žijeme v celkem poklidné době a zemi, ale faktem zůstává, že prakticky neexistuje jediný stát, jehož vláda by dokázala občanovi zaručit, že nebude někdy v budoucnu muset sám čelit útoku nějakého agresivního šílence, pobudy, násilníka pod vlivem drog, šikaně apod.
Zároveň si přejeme, aby se člověk do takových situací nedostal (obranou je myšleno i schopnost předvídat a vyhnutí se nebezpečným situacím), nabyté dovednosti kéž by nemusel nikdy použít a vynaložené úsilí mu dalo do života hlavně lepší fyzickou a psychickou kondici a zdraví.
U dětí a mládeže je to především smysluplné využití volného času, kde pohybová aktivita mládeže může přispět ke zlepšení tělesné zdatnosti.
Také si mohou uvědomit realitu, jelikož někdy přicházejí od počítačových her s falešnou iluzí a myslí si, že když dají nebo dostanou ránu, tak se nic neděje. Po nějakém čase tréninku mají tu možnost prožít úder, kop, chvat v bezpečnostních chráničích a uvidí, že je to něco docela jiného.

AKTUÁLNĚ

Mimo hlavního náboru v září a říjnu každého roku se mohou po domluvě přihlašovat děti a mládež od 6 do 14let v průběhu celého roku.
V terminologii školského systému (základní, střední, vysoká) poskytujeme v oblasti sebeobrany základní a střední vzdělání pod vedením kvalifikovaných trenérů a instruktorů.KONTAKTY

Václav Janeš - 380 741 327
Jaroslav Opelka - 734 419 523
Patrik Sládek - 724 271 331
Petr Kučera - 775 664 297


Přijďte se naučit bránit!

„Jedna ženská vidí často dál, než pět mužských s dalekohledem.“ Jan Werich