TJ Sokol Křemže - Seboobrana

TJ Sokol Křemže

badminton
sebeobrana
kondiční cvičení

Všichni trenéři vykonávají svou činnost ve svém volném čase a bez nároku na odměnu.
Oddíl je financován členskými příspěvky, dotacemi od Městysu Křemže, příp. státu a formou sponzorských darů.

Veškeré získané finanční prostředky jsou po vzájemné dohodě přerozděleny mezi jednotlivé oddíly pro zakoupení vybavení a dalších nezbytných věcí pro fungování oddílů.

předseda - Petr Kučera
1. zástupce - Michal Koudelka
2. zástupce - Václav Janeš
„Proti hluposti se bojovat musí, ale vyhrát se nedá!“ Jan Werich